تهران، خيابان سبارى (اجودانيه)، كوچه چهاردهم شرقى، بن بست یکم، كوچه اناهيتا، پلاك چهار